Chọn giống là yếu tố quyết định trong nuôi chim cút

Hương Lan
Thứ tư, 08/07/2020
Hiện nay, mô hình nuôi chim cút giống đã và đang được nhân rộng trên toàn quốc. Nhiều người dân đã đầu tư rất nhiều cho công đoạn chọn giống, giúp hạn chế rủi ro trong chăn nuôi. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của đàn chim cút, đem lại năng suất sinh sản cho giống vật nuôi này.
Bình luận
Xem thêm