Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm OCOP: Điểm tựa cho nông sản Việt

Dân Việt Media
Thứ tư, 23/12/2020
Qua hơn 2 năm triển khai, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã được lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp, huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành, trở thành một giải pháp được ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn. 51 tỉnh, thành phố đánh giá, phân hạng, công nhận 2.956 sản phẩm OCOP 3 sao trở lên.
Bình luận
Xem thêm