Clip nóng: Đôi vợ chồng xin qua chốt kiểm dịch, lý do khiến ai cũng phải lặng người

A.V
Thứ sáu, 13/08/2021
Đôi vợ chồng xin qua chốt kiểm dịch để về chịu tang người thân mất. Nghe đến đây, tất cả những chiến sĩ túc trực tại chốt lặng người. Tất cả đều yên lặng cúi đầu và đồng ý cho 2 vợ chồng chú đi qua chốt kiểm dịch.
Bình luận
Xem thêm