Clip: Thâu đêm hoàn thành các đơn đặt hàng trong ngày lễ tình nhân Valentine 14/2 ở Bangkok (Thái Lan)

Đỗ Cường
Thứ ba, 16/02/2021
Ngày lễ tình nhân 14/2, những người bán hoa tại một cửa hàng tại Bangkok (Thái Lan) đã làm việc suốt đêm để hoàn thành đơn đặt hàng hoa vào ngày lễ tình nhân 14/2, dù chịu phần nào ảnh hưởng của dịch covid-19, các nhân viên tại đây vẫn rất tất bật.
Bình luận
Xem thêm