Covid-19 còn phức tạp, nhiều trường học ở Hà Nội chọn phương án khai giảng online

Nguyễn Chương - Phương Nga
Thứ bảy, 05/09/2020
Thay vì cả trường được dự lễ khai giảng năm học 2020 - 2021, chỉ có học sinh lớp 6 trường Marie Curie Hà Nội được tham dự trực tiếp, số còn lại được tham dự trực tuyến tại lớp và online tạo nhà để phòng dịch COVID-19.
Bình luận
Xem thêm