Covid-19: Vắc xin không thể phòng được 100%, quan trọng nhất vẫn là "vắc xin ý thức"

Việt Linh
Thứ ba, 18/05/2021
Ý thức của người dân luôn được nhấn mạnh rất nhiều lần, bởi lẽ vắc xin covid-19 không thể phòng được 100%, quan trọng nhất vẫn là "vắc xin ý thức"
Bình luận
Xem thêm