Đã có kết quả giải trình tự gene: 4 tỉnh có bệnh nhân Covid-19 thuộc chủng Ấn Độ

PV
Thứ ba, 11/05/2021
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã có kết quả giải trình tự gene các mẫu do các địa phương gửi về ngày 11/5 ở những bệnh nhân đã mắc Covid-19.
Bình luận
Xem thêm