Đà Nẵng được bình chọn là một trong 5 thành phố thông minh tiêu biểu khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Đỗ Cường
Thứ bảy, 03/04/2021
Thông tin trên được nêu trong ấn phẩm Top 50 chính quyền thành phố thông minh hàng đầu năm 2020/2021 do Tổ chức Chiến lược Eden công bố ngày 31/3. Đà Nẵng được xếp hạng là một trong 30 thành phố "sáng kiến thành phố thông minh độc đáo và sáng tạo", một trong 5 thành phố thông minh tiêu biểu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Bình luận
Xem thêm