Đảm bảo “chặt ngoài chặt trong”, Đồng Nai sẵn sàng cho trạng thái mở bình thường mới

Nha Mẫn
Thứ hai, 13/09/2021
Tỉnh Đồng Nai đã quyết định sẽ bó hẹp vùng phong tỏa để tầm soát SARS-CoV-2 nhằm sớm kiểm soát được dịch bệnh, tiến tới trở lại trạng thái bình thường mới
Bình luận
Xem thêm