Đăng ký cư trú qua hệ thống trực tuyến với địa bàn miền núi, còn quá nhiều khó khăn

Phương Nga - Cao Thiên
Thứ tư, 11/08/2021
Không có điện thoại thông minh, không có internet, thậm chí còn chẳng biết đến cuốn sổ hộ tịch như thế nào..., đó là thực trạng tại một số điểm dân cư vùng sâu, vùng xa, miền núi của tỉnh Sơn La. Vậy công tác đăng ký cư trú qua hệ thống trực tuyến đã gặp rất nhiều khó khăn khi triển khai tại đây.
Bình luận
Xem thêm