Đề án đổi mới quỹ hỗ trợ nông dân: 10 năm một chặng đường

Truyền Hình Dân Việt
Thứ hai, 11/01/2021
Thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển NN, xây dựng NTM, giai cấp ND Việt Nam giai đoạn 2010- 2020”, TƯ Hội ND Việt Nam đã triển khai Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của quỹ hỗ trợ ND giai đoạn 2011 – 2020”
Bình luận
Xem thêm