Độc đáo mô hình nuôi cá lăng bằng ruồi lính đen của ông giáo quê Thạch Thất

Phương Nga - Ngọc Hà
Thứ bảy, 22/05/2021
Mô hình nuôi cá lăng bằng ruồi lính đen của ông Nguyễn Đỗ Thế Cường là mô hình đang ngày càng được nhân rộng tại xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội nhờ những ưu thế vượt trội thức ăn công nghiệp thông thường.
Bình luận
Xem thêm