Độc đáo phương pháp đánh cá bằng chim cốc của ngư dân ở Trung Quốc

Lê Phương
Thứ tư, 17/02/2021
Đánh cá bằng chim cốc là một nghề độc đáo, thu hút sự quan tâm của khách du lịch ở tỉnh Quế Lâm, Trung Quốc.
Bình luận
Xem thêm