Đồng Tháp: Giải bài toán gỡ khó cho xoài trái vụ

PV
Chủ nhật, 29/08/2021
Hiện tại Cao Lãnh đang bước vào thu hoạch xoài trái vụ. Thời gian thu hoạch rơi đúng vào khoảng thời gian giãn cách, nên mặc dù là vùng chuyên canh xoài lớn của tỉnh, nhiều nhà vườn thành phố Cao Lãnh vẫn phải chịu tác động mạnh mẽ của diễn biến giá xoài trong thời gian qua.
Bình luận
Xem thêm