Đồng Tháp: Mô hình sản xuất rau hữu cơ trong nhà lưới

PV
Thứ sáu, 04/12/2020
Với kỹ thuật canh tác tiên tiến, các phương pháp sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap đã góp phần tích cực, cung câp thực phẩm an toàn cho người dân.
Bình luận
Xem thêm