Đồng Tháp: Sản xuất xoài Cát Chu theo hướng an toàn, không lo thiếu đầu ra

PV
Thứ sáu, 12/03/2021
Từ trước đến nay, khi vận động sản xuất sạch, an toàn theo hướng hữu cơ, một bộ phận nông dân vẫn còn nghi ngại khi phải làm quen với quy trình mới, bỏ ra nhiều công sức mà lợi nhuận không bằng với cách làm truyền thống. Tuy nhiên, những người sản xuất sạch, an toàn đã chứng minh con đường lựa chọn của mình là hoàn toàn đúng.
Bình luận
Xem thêm