Giải bài toán "thừa" trong chăn nuôi gia cầm

PV
Thứ bảy, 26/12/2020
Với khoảng 1,2 triệu tấn thịt gia cầm, 14 tỷ quả trứng và mức tăng trưởng 6 -7% mỗi năm. Chăn nuôi gia cầm được đánh giá là rất tiềm năng nhưng cũng là ngành bấp bênh nhất. Năm 2020 được xem là năm khủng hoảng thừa của chăn nuôi gia cầm cả nước, dẫn đến thu lỗ nặng nề.
Bình luận
Xem thêm