Giao lưu trực tuyến: Đại hội XIII, điểm tựa phát huy ý chí, khát vọng phát triển đất nước trong thời đại mới

Truyền Hình Dân Việt
Thứ hai, 25/01/2021
Ngày 23/1, Báo điện tử Dân Việt đã tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các vị khách mời đã khẳng định, Đại hội XIII chính là điểm tựa phát huy ý chí, khát vọng phát triển đất nước trong thời đại mới.
Bình luận
Xem thêm