Hai câu nói ẩn chứa triết lý sâu xa nhất của Gia Cát Lượng

Nguyễn Lê
Thứ năm, 11/02/2021
Gia Cát Lượng được công nhận là một trong những chiến lược gia vĩ đại và xuất sắc thời Tam quốc trong lịch sử Trung Quốc. Những câu nói của ông luôn ẩn chứa nhiều ý nghĩa sâu xa.
Bình luận
Xem thêm