Hàng nghìn tỷ đồng dành cho những người giữ rừng ở Điện Biên

Văn Ngọc - Bùi Quang
Thứ sáu, 02/10/2020
Gần 10 năm thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Điện Biên, đã có hơn 1 nghìn tỷ đồng được dành cho những người trực tiếp làm công tác giữ rừng ở vùng đất biên ải xa xôi. Điều này cho thấy sự bền vững trong việc tạo sinh kế ổn định cho những nông dân, những người trực tiếp giữ màu xanh của rừng.
Bình luận
Xem thêm