Hòa Bình: Ở nhà lụp sụp, hoàn cảnh khó khăn nhưng không nằm trong hộ nghèo hỗ trợ Covid-19 - 41056

Thứ ba, 02/06/2020
Dù gia đình có hoàn cảnh khó khăn, sinh hoạt trong ngôi nhà lụp sụp, nhưng hộ gia đình ông Bùi Văn Kèn, Bùi Thị Thi vẫn không nằm trong diện hộ nghèo và cận nghèo. Tuy nhiên, các hộ gia đình khác có mức sống khá giả hơn và là đảng viên lại lọt vào danh sách cận nghèo.
Bình luận
Xem thêm