Huyện Định Quán áp dụng KHKT đưa máy bay không người lái vào sản xuất lúa

PV
Thứ sáu, 12/03/2021
Tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, trong vụ Đông Xuân này, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã áp dụng KHKT, triển khai đưa máy bay không người lái và cùng thuốc thăm đồng lúa, nhằm phát triển lúa chất lượng cao và giải phóng sức lao động cho người nông dân.
Bình luận
Xem thêm