Khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển vùng dân tộc thiểu số

Văn Ngọc
Thứ ba, 12/01/2021
Thực hiện các chính sách về khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, tỉnh Lào Cai đã tập trung nghiên cứu, nhân rộng các đề tài ứng dụng khoa học và công nghệ trong phát triển cây trồng. Từ đó góp phần cải thiện đời sống đồng bào dân tộc thiểu số.
Bình luận
Xem thêm