Không lo được cho con thiết bị học trực tuyến, nhiều phụ huynh ở TP. HCM khóc trong bất lực

Mỹ Quỳnh
Thứ hai, 06/09/2021
Năm học mới đã đến gần kề, tuy nhiên, với nhiều trường hợp tại TP. HCM, do nhà quá nghèo, không xoay xở được thiết bị để lo cho con theo học trực tuyến. Nhiều người trong số họ đã khóc vì bất lực.
Bình luận
Xem thêm