Kiếm hiệp Kim Dung: Vì sao Trương Vô Kỵ không thể luyện Càn khôn đại na di đến tầng thứ 7?

Anh Văn
Thứ ba, 19/01/2021
Trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung, Trương Vô Kỵ từng dùng Càn khôn đại na di để cứu Minh Giáo khỏi kiếp nạn diệt vong. Nhưng tại sao sau này Trương Vô Kỵ lại không tiếp tục luyện Càn khôn đại na di đến tầng thứ 7?
Bình luận
Xem thêm