Kinh hãi bên trong nhà máy sản xuất giấy vừa bị đình chỉ ở Phong Khê

Nguyễn Chương - Khương Lực
Thứ sáu, 30/04/2021
Ô nhiễm, bẩn thỉu, nông nặc mùi hóa chất là những gì có thể bằng mắt thường nhận ra tại một số nhà máy tái chế giấy ở Phong Khê. Với công nghệ lạc hậu, những nhà máy này đã xả thải độc ra môi trường hằng ngày.
Bình luận
Xem thêm