Kon Tum xã vùng III đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới

Đình Chiểu
Thứ bảy, 12/09/2020
Đăk Tờ Lung là xã vùng III đầu tiên của tỉnh Kon Tum đạt chuẩn nông thôn mới. Có được thành quả này là sự nỗ lực, phấn đấu của đảng bộ và chính quyền địa phương trong việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho người dân trong công cuộc xây dựng nông thôn mới nơi đây.
Bình luận
Xem thêm