Ký ức Cổng làng Việt: nan giải việc giữ giá trị

Ngọc Minh
Thứ sáu, 08/05/2020
Cổng làng là thứ bắt buộc phải có khi làng được sinh ra. Nó đồng hành cũng nhiều thế hệ đi qua những thăng trầm của lịch sử. Cùng với làng, nó tiễn biệt bao người đi, mừng bao người về. Thế nhưng ngày nay, cổng làng đang dần biến mất. Những giá trị văn hóa lịch sử của nó cũng dần trôi theo năm tháng. Xây mới cổng làng thì dễ nhưng phục dựng lại để cổng làng giữ được giá trị thì là cả một vấn đề nan giải.
Bình luận
Xem thêm