Lâm Đồng vẫn duy trì ổn định 4.000 tấn rau, củ mỗi ngày xuất đi TP.HCM

Đoàn Kiên
Thứ sáu, 09/07/2021
Theo Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng, các vùng chuyên canh rau, củ như Đà Lạt, Đơn Dương, Lạc Dương… (Lâm Đồng) vẫn nỗ lực sản xuất duy trì ổn định nguồn cung cấp thực phẩm cho các vùng miền, nhất là TP.HCM.
Bình luận
Xem thêm