Lào Cai: Thoát nghèo bền vững nhờ áp dụng biện pháp an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi

Phương Nga - Quang Thuận
Thứ tư, 24/02/2021
Một trong những giải pháp quan trọng giúp các hộ gia đình tại xã Tả Gia Khâu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai thoát nghèo bền vững chính nhờ áp dụng biện pháp đảm bảo an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi, nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho người dân.
Bình luận
Xem thêm