Lão nông bị nghĩ "khùng" vì nuôi ruồi lấy trứng chăn đàn gà nghìn con - 11855

Thứ bảy, 30/05/2020
Nuôi ruồi lính đen để lấy nguồn thức ăn nuôi gà - đó là mô hình phát triển chăn nuôi của "lão nông" Lương Văn Thắng thôn Lân Bông, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng (Lạng Sơn). Mô hình nuôi ruồi lính đen để lấy sâu canxi phục vụ chăn nuôi làm giảm chi phí, tạo sản phẩm an toàn, góp phần bảo vệ môi trường.
Bình luận
Xem thêm