Lô vải thiều tươi đầu tiên của Việt Nam đã tới Nhật Bản

Nguyễn Chương
Thứ bảy, 20/06/2020
Sau 5 năm đàm phán mở cửa thị trường Nhật, cùng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng vùng nguyên liệu theo những tiêu chuẩn khắt khe nhất, đến sáng nay thì lô vải thiều tươi đầu tiên xuất thị trường Nhật Bản của Việt Nam đã thực hiện xong các thủ tục hải quan tại Nhật.
Bình luận
Xem thêm