Lợi ích từ canh tác theo mô hình Nông nghiệp hữu cơ

Hải Yến - Ngọc Quang
Thứ năm, 01/10/2020
Nông nghiệp hữu cơ (NNHC) đã và đang thu hút sự chú ý ngày càng tăng ở nhiều quốc gia, kể cả nước phát triển. Tại Việt Nam, xu hướng sản xuất NNHC đang được doanh nghiệp, người sản xuất và người tiêu dùng quan tâm trong bối cảnh yêu cầu về an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường ngày càng tăng.
Bình luận
Xem thêm