Long An sắp có thêm khu công nghiệp 1.360 tỷ đồng - 114227

Thứ năm, 28/05/2020
Khu công nghiệp An Nhựt Tân (huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) có tổng vốn đầu tư 1.360 tỷ đồng với tổng diện tích 119,2 hecta sẽ đi vào hoạt động đầu năm 2021.
Bình luận
Xem thêm