Mắc ca Việt Nam cần phải được đầu tư thương hiệu hơn nữa

Nguyễn Chương - Bảo Trung
Thứ ba, 29/09/2020
Đó là nhận định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về loại cây trồng chiến lược của vùng Tây nguyên, cây Mắc ca. Theo đánh giá của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, mắc ca là cây trồng đa mục tiêu, mang lại giá trị kinh tế cao nếu đẩy mạnh chế biến sâu, nhưng nhất thiết phải được đầu tư xây dựng thương hiệu cho sản phẩm này.
Bình luận
Xem thêm