Mitsubishi chuyển hướng mục tiêu phát triển tại Đông Nam Á - 93253

Thứ ba, 02/06/2020
Liên minh Renault – Nissan – Mitsubishi xác nhận hướng đi của họ trong giai đoạn hậu Carlos Ghosn là quan hệ dạng "mỗi người một nơi" với từng thương hiệu trong liên minh chuyên tâm phụ trách một khu vực lớn. Địa điểm được Mitsubishi lựa chọn khá bất ngờ là Đông Nam Á.
Bình luận
Xem thêm