Nặng 13.500kg, phép thuật nào giúp Tôn Ngộ Không dễ dàng nhấc được gậy như ý

Anh Văn
Thứ ba, 06/04/2021
Những vị thần tiên không phải ai cũng dùng được gậy như ý, vậy tại sao Tôn Ngộ Không lại có thể dễ dàng sử dụng loại binh khí nặng tới 13.500kg này.
Bình luận
Xem thêm