Nghề "Bà - Cậu" một nét văn hoá đặc sắc nơi sông nước miền Tây

PV
Thứ sáu, 04/12/2020
Nghề “Bà – Cậu” là nghề của những người lênh đênh trên sông nước ở miền Tây, cuộc sống mưu sinh hoàn toàn dựa vào con nước. Những năm gần đây nguồn lợi thủy sản tự nhiên trong mùa nước nổi dù không còn nhiều, nhưng vẫn là mùa đánh bắt, mang lại nguồn thu nhập cho những người theo nghề “Bà – Cậu”.
Bình luận
Xem thêm