Nghề mới được công nhận là di sản ở Cà Mau có gì đặc biệt?

Chúc Ly - Bảo Trung
Thứ tư, 26/08/2020
Vùng đất mũi Cà Mau vốn màu mỡ và đậm đà bản sắc. Nhiều món ăn truyền thống, ngành nghề đặc trưng nơi đây có những hương vị không thể lẫn đi đâu được. Mới đây, nghề muối ba khía ở Cà Mau đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể. Vậy nghề đó có gì đặc biệt?
Bình luận
Xem thêm