Người cao tuổi có vai trò quan trọng trong phòng chống thiên tai

Phương Nga
Thứ ba, 28/09/2021
Người cao tuổi là một trong những đối tượng dễ bị tổn thương, dễ gặp rủi ro thiên tai nhưng cũng là một lực lượng có vai trò quan trọng trong phòng, chống thiên tai.
Bình luận
Xem thêm