"Người chim" tự nguyện cho 8.000 chú vẹt ăn mỗi ngày ở Ấn Độ

Lê Phương
Thứ năm, 11/02/2021
Trong suốt 30 năm qua, Joseph Sekar chăm sóc cho hàng nghìn chú vẹt đuôi dài trên mái nhà. Ông sử dụng ít nhất 75 kg gạo mỗi ngày làm thực phẩm cho chúng.
Bình luận
Xem thêm