Người có smartphone nhưng không cài ứng dụng phòng chống dịch sẽ bị phạt

THTTX
Thứ hai, 31/05/2021
Người dân có smartphone cần cài đặt, sử dụng các ứng dụng khai báo y tế để khai báo y tế điện tử và sinh mã QR. Khi đến nơi công cộng, tập trung đông người phải cài ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone và bật Bluetooth. Sẽ xử phạt các trường hợp có smartphone nhưng không cài app phòng chống dịch.
Bình luận
Xem thêm