Người dân Hà Tĩnh: Trung tâm của ông Võ Hoàng Yên như nhà hoang. Không mấy ai tin vào năng lực của ông ấy

Nhóm PV BMT
Thứ bảy, 06/03/2021
Trung tâm Phục hồi Chức năng và Dưỡng sinh Võ Hoàng Yên tại huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) giờ đây để không, trâu bò vào tung tăng gặm cỏ. Những người dân trong vùng cho biết, cơ sở này đã bỏ hoang nhiều năm nay. Trước đây cũng có bệnh nhân vào điều trị, sau một thời gian, thì không mấy ai tin vào năng lực của ông Yên.
Bình luận
Xem thêm