Người dân Thủ đô tỏ lòng thương tiếc nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Truyền Hình Dân Việt
Thứ bảy, 15/08/2020
Trong lễ truy điệu và an táng nguyên TBT Lê Khả Phiêu, nhiều người dân Thủ đô đã tỏ lòng thương tiếc, cầm di ảnh của ông đứng dọc đường. Thậm chí có người còn có mặt từ rất sớm để có cơ hội đưa tiễn linh xa.
Bình luận
Xem thêm