Người dân xứ đất Mũi ủng hộ việc dừng bắn pháo hoa, chợ hoa vắng vẻ

Chúc Ly
Thứ năm, 11/02/2021
Trước quyết định dừng bắn pháo hoa đón giao thừa xuân Tân Sửu của UBND tỉnh, người dân xứ đất Mũi Cà Mau đa số ủng hộ. Trong khi đó, chợ hoa xuân ở TP.Cà Mau thì vắng vẻ.
Bình luận
Xem thêm