Nguồn “Quỹ vàng” giúp nông dân Hưng Yên trồng cam đặc sản thu hàng trăm triệu mỗi năm

Nguyễn Chương
Thứ năm, 29/10/2020
Từ khi chuyển sang trồng cam đặc sản - cam Vinh, nhiều hộ dân ở phường Lam Sơn (TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) đã có thu nhập ổn định. Bên cạnh đó, từ nguồn vốn vay Quỹ hỗ trợ nông dân, người trồng cam ở đây đã có cơ hội mở rộng diện tích và nâng cao thu nhập.
Bình luận
Xem thêm