Nhanh chóng tạo điều kiện cho xe chuyên chở nông sản vào Hà Nội

Văn Ngọc - Gia Hưng
Thứ tư, 28/07/2021
Sự quá tải hệ thống đăng kí luồng xanh khiến nhiều lái xe chưa được cấp tấm giấy thông hành, dẫn đến việc lưu thông cho các xe chuyên chở nông sản gặp khó khăn. Hà Nội đang đẩy nhanh các giải pháp nhằm tạo điều kiện cho các loại xe, đặc biệt là xe chở nông sản, lương thực thực phẩm thiết yếu vào thủ đô.
Bình luận
Xem thêm