Nhiều bất thường trong việc bố trí nhân sự tại Thanh Hóa

Lưu Tuấn - Văn Ngọc
Thứ hai, 03/08/2020
Tiếp tục câu chuyện về gần 600 cán bộ dân số đứng trước nguy cơ mất việc. Trong số ấy, không ít người đã nhiều năm gắn bó với lĩnh vực dân số, người ít 12 năm, nhiều tới hơn 20 năm. Vậy mà trong suốt thời gian dài qua, tỉnh Thanh Hóa “nhắm mắt làm ngơ”, bỏ quên 600 số phận này một cách rất bất thường.
Bình luận
Xem thêm