Những biện pháp phòng trừ bệnh hại lúa giai đoạn nuôi đòng

TH Đồng Tháp
Thứ hai, 16/08/2021
Giai đoạn làm đòng là giai đoạn rất quan trọng đối với cây lúa, đây là thời kỳ hình thành số hạt/bông lúa, bất kỳ một tổn thương nào tại thời điểm này cũng có thể ảnh hưởng đến năng suất của lúa. Chính vì thế, chăm sóc, phòng trừ bệnh hại lúa giai đoạn nuôi đòng là việc làm vô cùng quan trọng.
Bình luận
Xem thêm