Những hình ảnh đầu tiên tại Bệnh viện C Đà Nẵng sau khi phát hiện ca nghi nhiễm Covid-19

Diệu Bình
Thứ sáu, 24/07/2020
Những hình ảnh đầu tiên tại Bệnh viện C Đà Nẵng sau khi phát hiện ca nghi nhiễm Covid-19. Các hoạt động khám chữa bệnh vẫn được đảm bảo. Tuy nhiên, tất cả những người vào ra bệnh viện đều buộc phải đeo khẩu trang và kiểm tra thân nhiệt.
Bình luận
Xem thêm